Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura organizacyjna

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


struktura organizacyjnaOrganami szkoły są:

1.       Dyrektor Szkoły

      2.       Rada Pedagogiczna

          3.       Samorząd Uczniowski

4.       Rada Rodziców,

które ze sobą ściśle współpracują.


 


Dyrektor: Małgorzata Augustowska

Wicedyrektor: Izabela Wielgórska

Wicedyrektor: Elżbieta Smużyńska-Kapuścińska

Kierownik Szkolenia Praktycznego : Martyna Bandurewicz

Kierownik Szkolenia Praktycznego : Dorota Stachoń


Budynek Warszawa ul.Szanajcy 5

Pedagog : Renata Wilińska

Psycholog : Katarzyna Kwiatkowska

Kierownik gospodarczy : Radosław Rejmer

Sekretarze szkoły: Maria Jobda , Beata Woźniak , Krystyna Zdzichowska , Elżbieta Królikowska


Nauczyciele zatrudnieni w ZS14:34 dyplomowanych, 19 mianowanych, 12 kontraktowych, 3 stażystów


Pracownicy obsługi: 10


 Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00


Budynek  Warszawa ul.Szanajcy 17/19

                        Kierownicy gospodarczy : Anna Ulicka

Pracownicy obsługi: 9

 Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00


Szczegółową organizację pracy szkoły określa Statut Szkoły oraz w sprawach nieuregulowanych Statutem aktualne przepisy prawa oświatowego
 


Wprowadził BZMW/ext.RRejmer 2012-11-28
Aktualizujący bzmw/ext.rrejmer 2020-10-13
Zatwierdzający bzmw/ext.esmuzynska 2020-10-13
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-10-13
Wersja standardowa